torsdag 30 augusti 2012

Glatt och festligt firande när Örebro Stadsbibliotek fyllde 150 år

Glatt och festligt 150-årsfirande!: Glatt och festligt 150-årsfirande!. Många glada örebroare besökte Stads- och stadsdelsbiblioteken under 150-årsfirandet den 29 augusti. Tårtor och kakor gick åt som smör i solsken och barnen lyssnade förtjusta på sagor. På Stadsbiblioteket jubileumstalade bibliotekschef Christer Klingberg, för dagen klädd i hög hatt och smoking.

Örebro universitetsbibliotek söker tre nya medarbetare!

Från Biblist:
Örebro universitetsbibliotek söker tre nya medarbetare!: Örebro universitet är ett lärosäte som utvecklas starkt! 17 000 studenter och 1200 medarbetare är verksamma på ett samlat och vackert campus. Läkar-, civilekonom-, psykolog- och juristprogrammen är exempel på attraktiva utbildningar som lett till att antalet ansökningar till Örebro universitet fördubblats på fyra år. Forskningen håller hög kvalitet med flera internationellt ledande miljöer, till exempel inom miljö och robotik. Universitetsbiblioteket följer denna utveckling och behöver förstärkning. Här finns 31 medarbetare som arbetar aktivt med att stödja utbildning och forskning. I vårt arbete med detta satsar vi nu särskilt på att utveckla vår pedagogiska verksamhet samt fortsatt uppbyggnad av den [...]

onsdag 29 augusti 2012

Platsannons: Örebro Universitetsbibliotek söker Bibliotekarie med ansvar för webb

Bibliotekarie med ansvar för webb (CFP 205-153/2012):
Örebro universitet är ett lärosäte som utvecklas starkt. 17 000 studenter, och 1200 medarbetare är verksamma på ett samlat och vackert Campus. Läkare-, civilekonom-, psykolog- och juristprogrammen är exempel på attraktiva utbildningar som lett till att antalet ansökningar till Örebro universitet fördubblats på fyra år. Forskningen håller hög kvalitet med flera internationellt ledande miljöer, till exempel inom miljö och robotik. Universitetsbiblioteket följer denna utveckling och behöver förstärkning. Här finns 31 medarbetare som arbetar aktivt med att stödja utbildning och forskning. I vårt arbete med detta satsar vi nu särskilt på att utveckla vår pedagogiska verksamhet.

Huvudplacering är inom verksamhetsområdet informationskompetens. Arbetsuppgifterna är i huvudsak undervisning, handledning och webbstöd inom informationssökning för universitetets studenter, lärare och forskare. Du ska ha intresse för pedagogiska utvecklingsfrågor samt intresse av att utveckla nya undervisningsmetoder framförallt i digital form. Arbetet i verksamhetsområdet är uppdelat efter universitetets utbildning och du är kontaktperson för flera ämnen och program. Cirka 20% av anställningen är att tillsammans med bibliotekets webbredaktör ansvara för universitetsbibliotekets webbplats.

Vi söker dig som har lägst kandidatexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap och har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Du bör ha erfarenhet av pedagogiskt arbete eller vana att framträda inför grupper. Du bör även ha erfarenhet av något webbpubliceringsverktyg samt intresse för utvecklingsfrågor kring webben och nya former för kommunikation med bibliotekets användare. Vi välkomnar även ansökningar från dig med ny examen.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska ha god förmåga att kommunicera och presentera samt förmåga att arbeta självständigt och under eget ansvar.

Universitetet och därmed också universitetsbiblioteket står inför ständigt nya utmaningar, detta kräver personal med nyfikenhet och oräddhet att möta och kunna hantera förändringar. Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av mångfald och jämställdhet.

Anställningen är tillsvidare och tjänsteställe är Örebro. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning. Individuell lönesättning tillämpas.

För mer information är du välkommen att ta kontakt med bibliotekschef Marie Danielsen, tel nr 019-303774, marie.danielsen@oru.se eller bibliotekarie Birgitta Hansson birgitta.hansson@oru.seVälkommen med din ansökan som ska vara oss tillhanda senast den 20 september 2012.

Kumla tokläser

Lärarnas Nyheter: Kumla tokläser: Kumla tokläser. Runt hundra barn och ungdomar i Kumla nappade på bibliotekets sommarlovskampanj - Läs som en tok, få en bok. Alla som har läst tio böcker under sommarlovet får en egen bok som belöning. - Vi har haft den här driven i fyra-fem år och det har spridit sig, andra bibliotek i grannkommunerna har liknande kampanjer

torsdag 16 augusti 2012

Flitiga bokläsare i Arboga

Flitiga bokläsare i Arboga: Flitiga bokläsare i Arboga. Arbogaborna är flitigast i Västmanland när det gäller att besöka biblioteket och att låna böcker. I snitt lånas tio böcker per invånare och år, visar en ny rapport från Svensk Biblioteksförening. Barnen i Arboga är ännu ihärdigare och lånar i genomsnitt 33 böcker per barn och år, nästan dubbelt så mycket som riksgenomsnittet. Via Sveriges Radio,

Digidel i Kumla

Kampanjen Digidel 2013 är riksomfattande och arbetar för en ökad digital delaktighet i Sverige.

I Kumla tjuvstartar vi med en:
 
Minimässa på Kumla bibliotek
Lördag 22 september kl 10-14
 
Då bjuder vi på flera intressanta föreläsningar. Dessutom finns många personer och företag på plats för att visa hur dator och internet kan underlätta din vardag.
 
Under denna dag får du bl a veta:
 
  • hur man handlar säkert på internet, 
  • om bankärenden via dator
  • om enkel bildhantering
  • vad skype, facebook och twitter är
  • hur man beställer tid hos doktorn,
  • om det finns tv-spel utan pang-pang
  • hur du använder kommunens tjänster via internet
  • vad man skall tänka på vid datorköp
  • och mycket mer...
Välkomna önskar Studieförbunden i Kumla ( NBV, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Folkuniversitetet, Studieförbundet BILDA, Medborgarskolan, Studiefrämjandet och Sensus) Seniornet och Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla kommun
  
Enligt undersökningen Svenskarna och Internet 2010 finns det 1,5 miljoner svenskar från 16 år och uppåt som aldrig eller sällan använder Internet och samhällets digitala tjänster. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av Internet.
 
Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

onsdag 15 augusti 2012

Köpings Stadsbibliotek söker Bibliotekarie 35/40

Bibliotekarie 35/40: Köpings kommun ligger i Västmanland vid Mälaren och har 25000 invånare. Här finns närhet till Bergslagens skogar och fiskevatten, men det finns också snabba kommunikationer till Örebro, Västerås och Stockholm.
Stadsbiblioteket har tolv anställda och ligger centralt i Folkets Hus. Till verksamheten hör en bokbuss som ger service till landsbygdsboende, skolor och förskolor.
Vi har ett nära samarbete med övriga enheter inom Kultur- och fritidsförvaltningen, liksom med kommundelsbiblioteket i Kolsva. Kultur & Fritid ansvarar för bibliotek och konsumentrådgivning, museum, idrottsanläggningar, bad, hallar och föreningsstöd, kulturarrangemang, turism samt barn- och ungdomsverksamhet.
Barn- och ungdomsfrågor prioriteras inom förvaltningens alla verksamheter.
Tillsammans med de övriga biblioteken i Västra Mälardalen, Arboga och Kungsör, kommer vi till hösten att bygga upp ett Arenasamarbete.

Vi söker nu en bibliotekarie som ska arbeta med barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet som riktar sig mot SFI och övriga vuxenstuderande.

Arbetsuppgifter:
Arbeta uppsökande, utåtriktat och påhittigt med att möta barn och unga på biblioteket, i skolan, på fritiden och på nätet.
Arbeta aktivt med att skapa goda kontakter med pedagoger och övrig personal inom skola och fritidsverksamhet.
I tjänsten ingår också att bygga upp ett stabilt samarbete med SFI och kommunens övriga vuxenutbildning.
Informationsarbete och ämnesbevakning, speciellt ansvar för litteratur på andra språk. Kvälls- och lördagstjänstgöring ingår.
Du kommer att arbeta i ett team på tre personer som ansvarar för verksamhet för barn och unga.

Kvalifikationer:
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller bibliotekshögskola.
Vi söker en nätverksbyggare som gärna samarbetar, men som också är beredd att arbeta självständigt.
Du är pedagogisk med gott humör. Självklart vet du mycket om sociala medier och du är väl insatt i ungas medievanor. Du är också kunnig i skönlitteratur för både unga och vuxna och tycker att läsning är viktigt för alla åldrar.
Du är intresserad av och har kunskaper om integrationsfrågor och är en god omvärldsbevakare.
För dig spelar biblioteket en betydelsefull roll i samhället. Du har en helhetssyn på verksamheten och tycker att utvecklingsarbete är angeläget.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

I Köpings kommun vill vi ha mångfald i arbetslivet och ta till vara på de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

fredag 10 augusti 2012

Bibliotekarievikariat till Bäckbyfilialen i Västerås

Bibliotekarie:
Västerås stad söker en bibliotekarie för ett vikariat på Bäckby bibliotek, 100%
Bäckby bibliotek är ett filialbibliotek som är beläget i stadsdelens centrum. Bäckby är en stadsdel där många kulturer möts. Biblioteket är placerat i Bäckbyhuset, där olika verksamheter samverkar för att skapa en attraktiv mötesplats. Biblioteket arbetar med utgångspunkt i profilen läsfrämjande och mångkultur och har ett nära samarbete med andra aktörer i stadsdelen.

I tjänsten ingår kvällstjänstgöring och vid enstaka tillfällen helgtjänstgöring.

Du ingår i ett arbetslag med 8 medarbetare på två filialbibliotek med både barn- och vuxenverksamhet, med betoning på arbetet med barn och ungdomar. Du samarbetar över avdelningsgränserna för att utveckla barnverksamheten inom hela stadsbiblioteket.

I arbetsuppgifterna ingår litteraturpedagogiskt arbete för förskola och skola samt informationstjänst. Du medverkar vid medieplanering, litteraturinköp och tar ansvar för utvecklandet av nya läspedagogiska metoder bl. a läsklubb för barn på fritid. Vi samverkar inom hela stadsdelen med bland annat familjecentrum, fritidsgård och studieförbund.