onsdag 30 maj 2012

Sura-lärare prisas av Svenska Akademien

Sura-lärare prisas av Svenska Akademien: svensklärarpris för 2012. Priset tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. Anders Bernersson har arbetat på flera skolor i Surahammars kommun och bland annat byggt upp biblioteket på Tuppkärrsskolan.
9 juni klockan 13 börjar Fagersta bibliotek låna ut TV-spel.

tisdag 29 maj 2012

Brist på skolbibliotek hindrar barnens språkutveckling

Det är en orättvis fördelning. Många elever i grundskolor utanför Örebros centrala delar saknar tillgång till skolbibliotek, som är en viktig funktion för eleverna i deras läsutveckling. Det här är ett inslag som Nyheter P4 Örebro sänder på morgonen. Språkstödjarna Peter Stoor och Åsa Ingberg som arbetar med elever i  f-6 skolor, berättar i radion den 29 maj, att de har skickat en skrivelse till ansvariga politiker och tjänstemän  med hopp om förändring, då skollagen säger att alla elever ska ha tillgång till bibliotek, så menar språkstödjarna.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Thomas Esbjörnsson (S) säger att de har känt till den här bristen länge efter att de gjort en inventering under hösten. Det är ett ärende som kommunstyrelsen tar hand om säger han, och forsätter med att man ska titta på hur man får en fungerande skolbiblioteksverksamhet på alla ställen. Nu är det ju snart skolavslutning så det blir ju till nästa läsår! Med den förhoppningsfulla meningen avslutar Esbjörnsson intervjun.

måndag 28 maj 2012

Nyinvigning av Skinnskattebergs bibliotek

Nyinvigning av Skinnskattebergs bibliotek: Nyinvigning av Skinnskattebergs bibliotek. Skinnskattebergs bibliotek, som var ett av landets första integrerade folk- och skolbibliotek, slår åter upp portarna efter en ny satsning på inredning och förnyelse av biblioteksrummet.

Staffan Bergman, personalen och Hugo Catolino som utformat barn- och ungdomsavdelningen, samtalar om hur vi har tänkt med den nya inredningen. Bibliotekskonsulent Christina Stenberg medverkar också

tisdag 22 maj 2012

Bibbloblandaren: Dewey för folk och skolbibliotek

Bibbloblandaren: Dewey för folk och skolbibliotek: Dewey - vad väntar vi på?
Regionbibliotekets Elisabet Brynge rapporterar från en dag om Dewey.
Vad kommer att hända när Dewey införs i de svenska bibliotekskatalogerna och vad innebär det för de som söker i...

Biblioteksstatistiken klar!

2011 års biblioteksstatistik är nu sammanställd och kan hittas på KB:s webbplats.

onsdag 16 maj 2012

De är remissinstanser i Örebro län och Västmanlands län

Regeringen har utsett remissinstanser för att svara på förslaget till ny biblioteksplan. I biblioteksregionen Örebro län/Västmanlands län är följande inbjudna att svara:
  • Arboga kommun
  • Hällefors kommun
  • Länsbibliotek Västmanland

tisdag 15 maj 2012

Ny bibliotekslag på gång


denna promemoria lämnas förslag till en ny bibliotekslag. Förslaget syftar främst till att möta de omvärldsförändringar som skett sedan den nuvarande bibliotekslagens (1996:1596) tillkomst och behovet av att lagens tillämpning följs upp.
Genom förslaget förstärks viktiga principer som att utlåning av litteratur ska vara avgiftsfri och att alla ska ha tillgång till biblioteksservice. Ett av de främsta motiven till att införa en ny lag i stället för att genomföra en omfattande revidering av den nu gällande är att öka lagens användarvänlighet.
Den nya lagen föreslås vara teknikneutral och särskilt ange att folkbiblioteken ska främja användningen av informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande. Ett kvalitetskrav föreslås genom en bestämmelse om att folkbibliotekens utbud och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Särskilt prioriterade grupper, bland annat barn och ungdomar, lyfts fram i den nya lagen.
Ansvarsfördelningen mellan olika bibliotekshuvudmän fastställs tydligare. En förutsättning för förslagen är att folkbibliotekens verksamhet även fortsättningsvis ska vara ett kommunalt ansvar. Det innebär att bibliotekslagen inte ska föreskriva under vilka former kommuner ska erbjuda sin biblioteksservice och landsting ska bedriva sin biblioteksverksamhet.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013. Remisstiden är till 15 september.

Grythyttans bibliotek flyttar

Än ligger många böcker i kartonger, men snart ska de stå i hyllorna. Lena Andersson och Thérese Alikmaa jobbar för att få ordning i de nya bibliotekslokalerna i Sörgården. Läs mer om flytten av Grythyttans bibliotek i NA.

måndag 14 maj 2012

Vi har bytt utlåningssystem! Nytt från Karlskoga, Degerfors och Storfors

Bibliotekens besökare är positiva när de ser att det blir lättare att låna själv, säger personalen i Karlskoga och Degerfors. Biblioteken i Karlskoga, Degerfors och Storfors har chippat sina böcker och nu kan du låna böcker hur lätt som helst! Det har blivit lite förändringar i rutinerna, och på Karlskoga bibliotek har samtidigt passat på att bygga om för att göra det lättare för dig att hitta och låna.

  • Med RFID-tekniken är det enkelt att låna och lämna böcker.
  • Personalen får mer tid för service och kvalificerade tjänster. Innebär också ergonomiska förbättringar.
  • Högre servicegrad genom kortare väntetider.
  • Integriteten ökar då låntagarna själva sköter sina lån utan insyn.

Karlskoga biblioteks webbplats kan du läsa mer om hur det fungerar med chip i böckerna.

torsdag 10 maj 2012

Sökes: Bibliotekarie till Karlskoga bibliotek

ARBETSUPPGIFTER (heltid, vikariat)
Tjänstgöring på Vargbroskolans bibliotek i Storfors 2 dagar/v och på Karlskoga bibliotek 3 dagar/v.
Informationspass på huvudbiblioteket i Karlskoga med kvälls- och helgtjänstgöring samt arbete på barn- och ungdomsavdelningen. 
Mer info

tisdag 8 maj 2012

Nytt bibliotek i Fellingsbro

– Det här har jag längtat efter, sa filialföreståndaren Kristina Eriksson till Nerikes Allehanda strax innan hon slog upp entrédörren.Lindesbergs kultur- och fritidschef Johan Tranquist konstaterade i sitt invigningstal att boken fortfarande fyller sin plats och att biblioteket spelar en viktig roll som samlingsplats, kunskapskälla och länk till omvärlden. Läs mer om Fellingsbro nya bibliotek på NA.

måndag 7 maj 2012

Grattis Lindesbergs bibliotek 30 år!

Lindesbergs Stadsbibliotek firar 30 år den 8 maj! Här firar man hela veckan med barnteater, musik, uppträdanden, bokprat med mera. Se programmet här!
 

Här bjuds på godsaker