tisdag 27 mars 2012

Ny blogg om Digidel 2013 på biblioteken i Västmanlands och Örebro län

Digidel i UT-länen är en samling av det som händer omkring digital delaktighet i Örebro och Västmanlands län. Det breda nätverket består av biblioteken i länen tillsammans med Örebro läns bildningsförbund, och Västmanlands läns bildningsförbund. Den Digitala Agendan i länen är också del av nätverket.

Vårt övergripande mål är att öka den digitala delaktigheten hos medborgarna i Örebro och Västmanlands län. Vi ska stödja bibliotekens och studieförbundens arbete att tillsammans satsa på dem som vill lära sig att hantera de digitala verktygen. Det är viktigt att kunna visa möjligheterna med nya medier och öka den digitala kompetensen hos personalen inom bibliotek och folkbildning.

tisdag 13 mars 2012

Läsarnas marknad - forskningsantologi från Litteraturutredningen

Läsvanor och läsförmågan visar i vissa delar en negativ tendens säger Tomas Lidman, ordförande i Litteraturutredningen som  har publicerat en forskningsantologi, Läsarnas marknad, marknadens  läsare (SOU 2012:10). Medieforskningsinstitutet Nordicom vid Göteborgs universitet har varit med och tagit fram antologin som innehåller analyser av utvecklingen vad gäller läsning och bokmarknad, Det finns också artiklar som visar hur Internet och den digitala utvecklingen påverkat ungas läsande och skrivande.
Jätteintressant! Läs vidare på Kulturdepartements webbplats

torsdag 1 mars 2012

Nu är det klart. Gunilla Herdenberg, i dagsläget chef för Avdelningen Nationell samverkan vid Kungliga biblioteket, blir ny riksbibliotekarie efter Gunnar Sahlin. Det är glädjande att man utsett en person med förankring i folkbiblioteksfältet och så stor erfarenhet av samverkan!  Det ger oss hopp om KBs nya uppdrag!

Gunilla Herdenberg och Peter Alsbjer
på studiebesök i Sollentuna
 – Kungl. bibliotekets samlingar är både en kulturskatt för Sverige och en viktig resurs för forskningen. Gunilla Herdenberg har gedigna erfarenheter från biblioteksvärlden och är rätt person för detta ansvarsfulla uppdrag, säger utbildningsminister Jan Björklund i ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet.
Läs mer på KBs webb