lördag 22 september 2012

Samarbete mellan bibliotek och skola: Adolfbergsskolan i Örebro

Via SR P4 Örebro: Tror på samarbete mellan bibliotek: Om två veckor invigs ett nytt bibliotek på Adolfsbergsskolan i Örebro. Tanken är att man vill ha ett mer tillgängligt bibliotek för skolelever och allmänheten.

Inga kommentarer: