måndag 3 september 2012

Biblioteksföreningen söker volontärer till Biblioteksdagarna 2013

Svensk Biblioteksförening söker medlemmar som vill engagera sig i en grupp för programarbetet inför Biblioteksdagarna i Örebro 2013.
Största delen av gruppens arbete kommer att äga rum under hösten. Uppdraget innebär att ge råd och lämna synpunkter inför valet av storföreläsare och seminarier som behövs för att konferensen ska bli stimulerande och viktig för alla som arbetar med bibliotek och biblioteksutveckling. Föreningen betalar för resor till möten.
Anmäl ditt intresse till Eva Silverplats på kansliet; es@biblioteksforeningen.org  senast 30 september.

Inga kommentarer: