onsdag 29 augusti 2012

Platsannons: Örebro Universitetsbibliotek söker Bibliotekarie med ansvar för webb

Bibliotekarie med ansvar för webb (CFP 205-153/2012):
Örebro universitet är ett lärosäte som utvecklas starkt. 17 000 studenter, och 1200 medarbetare är verksamma på ett samlat och vackert Campus. Läkare-, civilekonom-, psykolog- och juristprogrammen är exempel på attraktiva utbildningar som lett till att antalet ansökningar till Örebro universitet fördubblats på fyra år. Forskningen håller hög kvalitet med flera internationellt ledande miljöer, till exempel inom miljö och robotik. Universitetsbiblioteket följer denna utveckling och behöver förstärkning. Här finns 31 medarbetare som arbetar aktivt med att stödja utbildning och forskning. I vårt arbete med detta satsar vi nu särskilt på att utveckla vår pedagogiska verksamhet.

Huvudplacering är inom verksamhetsområdet informationskompetens. Arbetsuppgifterna är i huvudsak undervisning, handledning och webbstöd inom informationssökning för universitetets studenter, lärare och forskare. Du ska ha intresse för pedagogiska utvecklingsfrågor samt intresse av att utveckla nya undervisningsmetoder framförallt i digital form. Arbetet i verksamhetsområdet är uppdelat efter universitetets utbildning och du är kontaktperson för flera ämnen och program. Cirka 20% av anställningen är att tillsammans med bibliotekets webbredaktör ansvara för universitetsbibliotekets webbplats.

Vi söker dig som har lägst kandidatexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap och har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Du bör ha erfarenhet av pedagogiskt arbete eller vana att framträda inför grupper. Du bör även ha erfarenhet av något webbpubliceringsverktyg samt intresse för utvecklingsfrågor kring webben och nya former för kommunikation med bibliotekets användare. Vi välkomnar även ansökningar från dig med ny examen.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska ha god förmåga att kommunicera och presentera samt förmåga att arbeta självständigt och under eget ansvar.

Universitetet och därmed också universitetsbiblioteket står inför ständigt nya utmaningar, detta kräver personal med nyfikenhet och oräddhet att möta och kunna hantera förändringar. Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av mångfald och jämställdhet.

Anställningen är tillsvidare och tjänsteställe är Örebro. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning. Individuell lönesättning tillämpas.

För mer information är du välkommen att ta kontakt med bibliotekschef Marie Danielsen, tel nr 019-303774, marie.danielsen@oru.se eller bibliotekarie Birgitta Hansson birgitta.hansson@oru.seVälkommen med din ansökan som ska vara oss tillhanda senast den 20 september 2012.

Inga kommentarer: