torsdag 30 augusti 2012

Örebro universitetsbibliotek söker tre nya medarbetare!

Från Biblist:
Örebro universitetsbibliotek söker tre nya medarbetare!: Örebro universitet är ett lärosäte som utvecklas starkt! 17 000 studenter och 1200 medarbetare är verksamma på ett samlat och vackert campus. Läkar-, civilekonom-, psykolog- och juristprogrammen är exempel på attraktiva utbildningar som lett till att antalet ansökningar till Örebro universitet fördubblats på fyra år. Forskningen håller hög kvalitet med flera internationellt ledande miljöer, till exempel inom miljö och robotik. Universitetsbiblioteket följer denna utveckling och behöver förstärkning. Här finns 31 medarbetare som arbetar aktivt med att stödja utbildning och forskning. I vårt arbete med detta satsar vi nu särskilt på att utveckla vår pedagogiska verksamhet samt fortsatt uppbyggnad av den [...]

Inga kommentarer: