onsdag 15 augusti 2012

Köpings Stadsbibliotek söker Bibliotekarie 35/40

Bibliotekarie 35/40: Köpings kommun ligger i Västmanland vid Mälaren och har 25000 invånare. Här finns närhet till Bergslagens skogar och fiskevatten, men det finns också snabba kommunikationer till Örebro, Västerås och Stockholm.
Stadsbiblioteket har tolv anställda och ligger centralt i Folkets Hus. Till verksamheten hör en bokbuss som ger service till landsbygdsboende, skolor och förskolor.
Vi har ett nära samarbete med övriga enheter inom Kultur- och fritidsförvaltningen, liksom med kommundelsbiblioteket i Kolsva. Kultur & Fritid ansvarar för bibliotek och konsumentrådgivning, museum, idrottsanläggningar, bad, hallar och föreningsstöd, kulturarrangemang, turism samt barn- och ungdomsverksamhet.
Barn- och ungdomsfrågor prioriteras inom förvaltningens alla verksamheter.
Tillsammans med de övriga biblioteken i Västra Mälardalen, Arboga och Kungsör, kommer vi till hösten att bygga upp ett Arenasamarbete.

Vi söker nu en bibliotekarie som ska arbeta med barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet som riktar sig mot SFI och övriga vuxenstuderande.

Arbetsuppgifter:
Arbeta uppsökande, utåtriktat och påhittigt med att möta barn och unga på biblioteket, i skolan, på fritiden och på nätet.
Arbeta aktivt med att skapa goda kontakter med pedagoger och övrig personal inom skola och fritidsverksamhet.
I tjänsten ingår också att bygga upp ett stabilt samarbete med SFI och kommunens övriga vuxenutbildning.
Informationsarbete och ämnesbevakning, speciellt ansvar för litteratur på andra språk. Kvälls- och lördagstjänstgöring ingår.
Du kommer att arbeta i ett team på tre personer som ansvarar för verksamhet för barn och unga.

Kvalifikationer:
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller bibliotekshögskola.
Vi söker en nätverksbyggare som gärna samarbetar, men som också är beredd att arbeta självständigt.
Du är pedagogisk med gott humör. Självklart vet du mycket om sociala medier och du är väl insatt i ungas medievanor. Du är också kunnig i skönlitteratur för både unga och vuxna och tycker att läsning är viktigt för alla åldrar.
Du är intresserad av och har kunskaper om integrationsfrågor och är en god omvärldsbevakare.
För dig spelar biblioteket en betydelsefull roll i samhället. Du har en helhetssyn på verksamheten och tycker att utvecklingsarbete är angeläget.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

I Köpings kommun vill vi ha mångfald i arbetslivet och ta till vara på de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Inga kommentarer: