fredag 10 augusti 2012

Bibliotekarievikariat till Bäckbyfilialen i Västerås

Bibliotekarie:
Västerås stad söker en bibliotekarie för ett vikariat på Bäckby bibliotek, 100%
Bäckby bibliotek är ett filialbibliotek som är beläget i stadsdelens centrum. Bäckby är en stadsdel där många kulturer möts. Biblioteket är placerat i Bäckbyhuset, där olika verksamheter samverkar för att skapa en attraktiv mötesplats. Biblioteket arbetar med utgångspunkt i profilen läsfrämjande och mångkultur och har ett nära samarbete med andra aktörer i stadsdelen.

I tjänsten ingår kvällstjänstgöring och vid enstaka tillfällen helgtjänstgöring.

Du ingår i ett arbetslag med 8 medarbetare på två filialbibliotek med både barn- och vuxenverksamhet, med betoning på arbetet med barn och ungdomar. Du samarbetar över avdelningsgränserna för att utveckla barnverksamheten inom hela stadsbiblioteket.

I arbetsuppgifterna ingår litteraturpedagogiskt arbete för förskola och skola samt informationstjänst. Du medverkar vid medieplanering, litteraturinköp och tar ansvar för utvecklandet av nya läspedagogiska metoder bl. a läsklubb för barn på fritid. Vi samverkar inom hela stadsdelen med bland annat familjecentrum, fritidsgård och studieförbund.

Inga kommentarer: