onsdag 30 maj 2012

Sura-lärare prisas av Svenska Akademien

Sura-lärare prisas av Svenska Akademien: svensklärarpris för 2012. Priset tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. Anders Bernersson har arbetat på flera skolor i Surahammars kommun och bland annat byggt upp biblioteket på Tuppkärrsskolan.

Inga kommentarer: