onsdag 16 maj 2012

De är remissinstanser i Örebro län och Västmanlands län

Regeringen har utsett remissinstanser för att svara på förslaget till ny biblioteksplan. I biblioteksregionen Örebro län/Västmanlands län är följande inbjudna att svara:
  • Arboga kommun
  • Hällefors kommun
  • Länsbibliotek Västmanland

Inga kommentarer: