tisdag 29 maj 2012

Brist på skolbibliotek hindrar barnens språkutveckling

Det är en orättvis fördelning. Många elever i grundskolor utanför Örebros centrala delar saknar tillgång till skolbibliotek, som är en viktig funktion för eleverna i deras läsutveckling. Det här är ett inslag som Nyheter P4 Örebro sänder på morgonen. Språkstödjarna Peter Stoor och Åsa Ingberg som arbetar med elever i  f-6 skolor, berättar i radion den 29 maj, att de har skickat en skrivelse till ansvariga politiker och tjänstemän  med hopp om förändring, då skollagen säger att alla elever ska ha tillgång till bibliotek, så menar språkstödjarna.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Thomas Esbjörnsson (S) säger att de har känt till den här bristen länge efter att de gjort en inventering under hösten. Det är ett ärende som kommunstyrelsen tar hand om säger han, och forsätter med att man ska titta på hur man får en fungerande skolbiblioteksverksamhet på alla ställen. Nu är det ju snart skolavslutning så det blir ju till nästa läsår! Med den förhoppningsfulla meningen avslutar Esbjörnsson intervjun.

Inga kommentarer: