onsdag 18 april 2012

Världsbokdagen 2012: Kumla

På Kumla bibliotek firar vi Världsbokdagen med en bokbytardag. Man kan komma förbi med en egen bok
från och med den 16 april. Då får man en bokbiljett att använda på Världsbokdagen för att välja en ny bok
bland alla inlämnade böcker.

Vi har också förberett för bokförsäljning av gallrade böcker till en ringa kostnad.

Dessutom plockar vi fram böcker att låna som ska representera all världens litteratur.

Inga kommentarer: