söndag 15 april 2012

Spännande biblioteksjobb i Karlskoga

Karlskoga kommun söker en person som skall leda en process som syftar till att finna former för en fortsatt positiv utveckling av Karlskoga bibliotek. Utan att nya ekonomiska medel tillförs skall processen bidra till att måluppfyllelsen av ”Kulturvision för Karlskoga” uppfylls, samt fastställa vad som i Karlskoga kännetecknar en öppen, modern och proaktiv biblioteksmiljö och mötesplats.
Projektet skall finna former för hur den rumsliga biblioteksmiljön och det digitala/nätbaserade biblioteket kan bidra till och stimulera till läsning, fantasi, kreativitet och personlig utveckling för karlskogaborna idag och i framtiden. Projektbeskrivning finns.

Karlskoga kommun söker en projektledare som har en humanistisk människosyn och vill arbeta för delaktighet och utveckling. Akademisk examen inom kulturområdet eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Erfarenhet från arbetsledning och/eller projektledning är ett krav. Du behöver inte ha bibliotekarieutbildning men kännedom om biblioteksområdet.
Erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation är en merit. Eftersom arbetet skall genomföras tillsammans med befintlig personal läggs mycket stor vikt vid den personliga lämpligheten.

Läs platsannonsen i sin helhet på Platsbanken.

Inga kommentarer: