tisdag 10 april 2012

Biblioteksfilialer försvinner - även i Västmanlands län

Antalet biblioteksfilialer minskar i Västmanland. Sedan millennieskiftet har en handfull filialer lagts ner. Det vanligaste argumentet för en nedläggning är att kommunens ekonomiska resurser har minskat.
Läs och lyssna på SR Västmanlands webbplats.

Inga kommentarer: