tisdag 27 mars 2012

Ny blogg om Digidel 2013 på biblioteken i Västmanlands och Örebro län

Digidel i UT-länen är en samling av det som händer omkring digital delaktighet i Örebro och Västmanlands län. Det breda nätverket består av biblioteken i länen tillsammans med Örebro läns bildningsförbund, och Västmanlands läns bildningsförbund. Den Digitala Agendan i länen är också del av nätverket.

Vårt övergripande mål är att öka den digitala delaktigheten hos medborgarna i Örebro och Västmanlands län. Vi ska stödja bibliotekens och studieförbundens arbete att tillsammans satsa på dem som vill lära sig att hantera de digitala verktygen. Det är viktigt att kunna visa möjligheterna med nya medier och öka den digitala kompetensen hos personalen inom bibliotek och folkbildning.

Inga kommentarer: