torsdag 1 mars 2012

Nu är det klart. Gunilla Herdenberg, i dagsläget chef för Avdelningen Nationell samverkan vid Kungliga biblioteket, blir ny riksbibliotekarie efter Gunnar Sahlin. Det är glädjande att man utsett en person med förankring i folkbiblioteksfältet och så stor erfarenhet av samverkan!  Det ger oss hopp om KBs nya uppdrag!

Gunilla Herdenberg och Peter Alsbjer
på studiebesök i Sollentuna
 – Kungl. bibliotekets samlingar är både en kulturskatt för Sverige och en viktig resurs för forskningen. Gunilla Herdenberg har gedigna erfarenheter från biblioteksvärlden och är rätt person för detta ansvarsfulla uppdrag, säger utbildningsminister Jan Björklund i ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet.
Läs mer på KBs webb 

Inga kommentarer: