tisdag 13 mars 2012

Läsarnas marknad - forskningsantologi från Litteraturutredningen

Läsvanor och läsförmågan visar i vissa delar en negativ tendens säger Tomas Lidman, ordförande i Litteraturutredningen som  har publicerat en forskningsantologi, Läsarnas marknad, marknadens  läsare (SOU 2012:10). Medieforskningsinstitutet Nordicom vid Göteborgs universitet har varit med och tagit fram antologin som innehåller analyser av utvecklingen vad gäller läsning och bokmarknad, Det finns också artiklar som visar hur Internet och den digitala utvecklingen påverkat ungas läsande och skrivande.
Jätteintressant! Läs vidare på Kulturdepartements webbplats

Inga kommentarer: