fredag 17 februari 2012

Eva Mattson till KB:s expertgrupp

Västerås Stadsbiblioteks bibliotekschef, Eva Matsson, gratuleras till att representera kommunbiblioteken i KB:s expertgrupp för informationsförsörjning och resurstilldelning.

Inga kommentarer: