torsdag 13 januari 2011

Dags för IT-lyft? Det finns nya pengar att söka från .se!

Sök pengar från stiftelsen för Internetinfrastruktur! Ansökningstiden går ut den 13 februari så du har tid på dig! Stiftelsen har under tidigare år finansierat projekt för digital delaktighet.

Bland annat fick Biblioteken i Orsa och Älvdalen, studieförbunden ABF, NBV, Studiefrämjandet & SV i Orsa och Älvdalen pengar under hösten 2010 för projekt om Digital tillgänglighet i glesbygd. Att de sökte ur fonden var ett resultat av utbildningssatsningen i Örebro och Dalarnas län, Vinna Vinna, om samverkan mellan folkbibliotek och folkbildningen!

Elisabet Brynge