tisdag 15 november 2011

Talböcker tillgängliga för nedladdning

Nu är det möjligt för låntagare att ladda ner talböcker dygnet runt - hemifrån. 17 000 av Örebro läns befolkning och 14 000 i Västmanlands län har rätt till talböcker - men bara sju procent vet om det, säger länsbibliotekarien Peter Alsbjer.

Det är inte bara de lokala bibliotekens utbud som är tillgängligt på nätet- även talboks- och punktskriftsbibliotekets böcker kan laddas ner.

En talbok är en inläst bok för dem som har läshinder till exempel läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Inga kommentarer: