onsdag 19 oktober 2011

Örebro UB söker ny bibliotekschef

"Som bibliotekschef ansvarar du för att leda och utveckla bibliotekets organisation och ansvarsområden som en del i det moderna universitetet. Arbetsuppgifterna är både strategiska och operativa och genomförs tillsammans med medarbetarna vid biblioteket och i samråd med universitetsledningen. Som verksamhetsansvarig chef är du direkt underställd rektor och företräder verksamheten såväl internt som externt.

Vi söker dig som har akademisk examen, gärna med inriktning mot ansvarsområdet. Du har flerårig och väl dokumenterad erfarenhet av personalledning, erfarenhet av planerings- och budgetarbete samt av verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Vi ser gärna att du är väl förtrogen med de villkor som gäller inom högre utbildning och forskning samt har erfarenhet av biblioteksverksamhet. Du bör också ha kunskap om och intresse för modern informationsteknik och den digitala utvecklingen.

Du har god ledarförmåga liksom god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har intresse för att driva förändrings- och utvecklingsarbete, förmåga att organisera och strukturera arbetet samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift såväl på svenska som på engelska."

Annonsen finns bl a här.

Inga kommentarer: