fredag 7 oktober 2011

Digitala kommunikationsmedier

På Axiells användarträff för Librabibliotek lyssnade jag även på Ylva Hård af Segerstad, Fil, dr i allmän språkvetenskap. Hon gav en kort och bra introduktion kring problematiken hur man kommunicerar via chatt och sms. Vi fick först en jämförelse mellan runskrifter på träföremål (runstickor) och dagens chattmeddelande. Arkeologer har hittat runstickor i Bergen, som skrevs för 800 år sedan ”Ingeborg älskade mig när jag var i Stavanger” ”Gyda säger att du skall gå hem” Tänk du på mig, jag tänker på dig. Älska du mig jag älskar dig”

Vad är då typiskt för språkbruk i digitala kommunikationsmedier? Det liknar mycket talet, har språkliknande strukturer. Vanligt med okonventionell stavning, förkortningar och reducerade ordslut. Exempel reducera ord lr=eller, utelämna ord (jag) kan inte ikväll. (jag) måste jobba.

Translingvistiska dragqueens
Skriftspråk i nya medier visar drag som är karaktäristiska för både talat och (traditionellt) skrivet språk
Okonventionell användning av skriftspråksdrag jämfört med traditionellt skrivet språk
Kreativt språkbruk
Provokativt

Slutligen gav hon oss exempel på kulturkrockar från ”Fråga bibliotekets chattjänst”, vad som kan hända när bibliotekspersonal möter skolelever på chatten.
Länk


Inga kommentarer: