fredag 7 oktober 2011

Bibliotek.se fortsatt kvar i drift

Kungliga biblioteket meddelar att Bibliotek.se kommer att finnas kvar i drift ett tag till. KB har bekostat och ansvarat för driften och underhållet av tjänsten sedan den tillkom 2001. Btj har äntligen accepterat att dela licenskostnaden med KB.



Inga kommentarer: