måndag 3 oktober 2011

Bibliotek=hållbar utveckling

Bidrar bibliotekens tjänster till en långsiktig hållbar utveckling och konsumtion? Absolut, och det fick jag bekräftat efter att i Göteborg på Axiells användarträff för Librabibliotek ha lyssnat på Jonas Söderholm, doktorand på högskolan i Borås. Hans föreläsning "Den tillfällige ägaren: bestånd och lånande för hållbar konsumtion, gav mig nya infallsvinklar och nya argument för vilken potential biblioteket har när vi alla bygger det hållbara samhället. Biblioteken är i kraft av maximal resursutnyttjande, kunskapsöverföring och delad kunskap till väldigt låga kostnader helt outstandig. Om medielånen på biblioteken istället varit medieköp, vilka samhälleliga effekter hade det lett till, ekonomiska, sociala och miljömässiga?
Jonas gav oss också exempel på andra typer av format till utlåning för hållbar utveckling som finns i bl.a USA och Kanada. Tool libraries där du kan låna verktyg, stegar, tänger, sågar etc. "Den genomsnittliga borrmaskinen lever 10 min av sitt yrkesmässiga liv. Det är ju hålet du vill åt"
Länk till Berkely tool lending library

Inga kommentarer: