fredag 28 oktober 2011

Nytt huvudbibliotek i Örebro på gång

Planerna på ett nytt kulturhus eller bibliotek börjar ta form i Örebro. Den politiska ledningen ser gärna att det blir en märkesbyggnad när Örebro fyller 750 år enligt SR Örebro.

fredag 21 oktober 2011

Sagostund med polisen

Stadsdelsbiblioteket och den lokala polisstationen i Vivalla i Örebro samarbetar.

För bibliotekarien Christina Larsson, som tog initiativet till sagostunderna, är Fredrik insats en del i jobbet att få barnen att läsa böcker.
– Vi behöver vuxna som läsande förebilder, säger hon till Nerikes Allehanda.
Sex sagostunder är inplanerade för barnen på förskolorna i Vivalla. Om försöket slår väl ut kan det bli en fortsättning.

onsdag 19 oktober 2011

Örebro UB söker ny bibliotekschef

"Som bibliotekschef ansvarar du för att leda och utveckla bibliotekets organisation och ansvarsområden som en del i det moderna universitetet. Arbetsuppgifterna är både strategiska och operativa och genomförs tillsammans med medarbetarna vid biblioteket och i samråd med universitetsledningen. Som verksamhetsansvarig chef är du direkt underställd rektor och företräder verksamheten såväl internt som externt.

Vi söker dig som har akademisk examen, gärna med inriktning mot ansvarsområdet. Du har flerårig och väl dokumenterad erfarenhet av personalledning, erfarenhet av planerings- och budgetarbete samt av verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Vi ser gärna att du är väl förtrogen med de villkor som gäller inom högre utbildning och forskning samt har erfarenhet av biblioteksverksamhet. Du bör också ha kunskap om och intresse för modern informationsteknik och den digitala utvecklingen.

Du har god ledarförmåga liksom god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har intresse för att driva förändrings- och utvecklingsarbete, förmåga att organisera och strukturera arbetet samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift såväl på svenska som på engelska."

Annonsen finns bl a här.

lördag 15 oktober 2011

Västerås firade sin Nobelpristagare

Västerås Stadsbibliotek bjöd på tårtkalas för att fira att Tomas Tranströmer blir årets Nobelpristagare i litteratur enligt VLT.

fredag 7 oktober 2011

Digitala kommunikationsmedier

På Axiells användarträff för Librabibliotek lyssnade jag även på Ylva Hård af Segerstad, Fil, dr i allmän språkvetenskap. Hon gav en kort och bra introduktion kring problematiken hur man kommunicerar via chatt och sms. Vi fick först en jämförelse mellan runskrifter på träföremål (runstickor) och dagens chattmeddelande. Arkeologer har hittat runstickor i Bergen, som skrevs för 800 år sedan ”Ingeborg älskade mig när jag var i Stavanger” ”Gyda säger att du skall gå hem” Tänk du på mig, jag tänker på dig. Älska du mig jag älskar dig”

Vad är då typiskt för språkbruk i digitala kommunikationsmedier? Det liknar mycket talet, har språkliknande strukturer. Vanligt med okonventionell stavning, förkortningar och reducerade ordslut. Exempel reducera ord lr=eller, utelämna ord (jag) kan inte ikväll. (jag) måste jobba.

Translingvistiska dragqueens
Skriftspråk i nya medier visar drag som är karaktäristiska för både talat och (traditionellt) skrivet språk
Okonventionell användning av skriftspråksdrag jämfört med traditionellt skrivet språk
Kreativt språkbruk
Provokativt

Slutligen gav hon oss exempel på kulturkrockar från ”Fråga bibliotekets chattjänst”, vad som kan hända när bibliotekspersonal möter skolelever på chatten.
Länk


Bibliotek.se fortsatt kvar i drift

Kungliga biblioteket meddelar att Bibliotek.se kommer att finnas kvar i drift ett tag till. KB har bekostat och ansvarat för driften och underhållet av tjänsten sedan den tillkom 2001. Btj har äntligen accepterat att dela licenskostnaden med KB.torsdag 6 oktober 2011

Kumla bibliotek fyller tio år
Tänk vad tiden går fort! Nu är det 10 år sedan vi flyttade till det fina nybyggda biblioteket.
I Kumlan 4 2001 står det bl a detta:” En vacker och varm höstdag, fredagen den 19 oktober 2001, står en stor folkmassa utanför en grönputsad byggnad och väntar. Kommunalrådet
Dan- Åke Moberg står på ett tillfälligt uppfört podiumoch väntar även han. Klockan är några sekunder över 12.30. Ett långsamt dunkande ljud hörs. Järnskodda hjul mot grus och gatsten. Nu hörs trumvirvlar. Allas blickar vänds mot norr. Två trumslagare viker in mot folkmassan. Efter följer en postdiligens dragen av två hästar. Kuskarna i högtidskläder. Dörrarna baktill öppnas och kommunalrådet Björn Eriksson stiger ur i sällskap av två damer. …”

Sedan fortsätter firandet med att Björn Eriksson läser upp en budkavle som talar om att Kumla begåvats med ett nytt bibliotek (en kopia finns att läsa i ett glasskåp vid utställnings-hörnan) Sedan är det damernas tur. Dåvarande landshövdingen Gerd Engman och dåvarande kulturministern Marita Ulvskog framför sina gratulationer, innan allmänheten släpps in i byggnaden och det är fritt att förundras över allt det fina. Politikerna delar ut tårta och serverar kaffe för brinnande livet. Fyra författare uppträder, varav en av dem, Håkan Nesser, blir ”rårörd” och en annan, Anna Jansson, dyker upp till helgens jubileum!

Lördagen den 15 och söndagen den 16 oktober är det som sagt 10 år sedan vi flyttade in och det firar vi med en mängd aktiviteter, både sådana som vi normalt har i vår verksamhet och sådant som sätter lite guldkant på tillvaron.

Program finns här.

tisdag 4 oktober 2011

Lindesberg bryter trenden - nytt filialbibliotek Storå
Samtidigt som rapporten når oss om att alltfler filialbibliotek läggs ner i landet få vi en inbjudan till Invigning av Storå nya bibliotek
Biblioteket kommer att ligga i Storåskolan och den festliga invigningen blir onsdag den 12 oktober kl 13 med musikaliska inslag och bandklippning Medverkar gör bl.a. Thomas Lundkvist och Stefan Jansson
Här är inbjudan

Västerås Stadsbibliotek satsar på Digital Delaktighet

Västerås Stadsbibliotek hjälper sina besökare att ta ett steg in i den digitala världen!

Vecka 41 kommer hela Västerås Stadsbibliotek att ha en kickoff-vecka för Digital Delaktighet.

I samarbete med flera studieförbund kommer biblioteket att ha föreläsningar, prova på-stationer och visningar på samtliga bibliotek i Västerås för de som är intresserade av att lära sig mer om Internet.

Veckan är starten för alla i hela Västerås att få gratis individuell datorhandledning och möjlighet att gå på kostnadsfria, korta IT-kurser. Detta pågår under hela hösten och våren på både huvudbibliotek och filialer. Datorhandledningen och de korta IT-kurserna leds av bibliotekets personal.

- Vi vill visa vilka möjligheter som finns vad gäller sociala medier, e-post, ordbehandling, bibliotekets hemsida och praktiska och användbara sidor på Internet, säger Karin Ljusterdal, bibliotekarie på stadsbiblioteket.

måndag 3 oktober 2011

Bibliotek=hållbar utveckling

Bidrar bibliotekens tjänster till en långsiktig hållbar utveckling och konsumtion? Absolut, och det fick jag bekräftat efter att i Göteborg på Axiells användarträff för Librabibliotek ha lyssnat på Jonas Söderholm, doktorand på högskolan i Borås. Hans föreläsning "Den tillfällige ägaren: bestånd och lånande för hållbar konsumtion, gav mig nya infallsvinklar och nya argument för vilken potential biblioteket har när vi alla bygger det hållbara samhället. Biblioteken är i kraft av maximal resursutnyttjande, kunskapsöverföring och delad kunskap till väldigt låga kostnader helt outstandig. Om medielånen på biblioteken istället varit medieköp, vilka samhälleliga effekter hade det lett till, ekonomiska, sociala och miljömässiga?
Jonas gav oss också exempel på andra typer av format till utlåning för hållbar utveckling som finns i bl.a USA och Kanada. Tool libraries där du kan låna verktyg, stegar, tänger, sågar etc. "Den genomsnittliga borrmaskinen lever 10 min av sitt yrkesmässiga liv. Det är ju hålet du vill åt"
Länk till Berkely tool lending library