torsdag 15 september 2011

Kulturarvslyftet presenterat

Regeringen föreslår i budgetpropositionen en särskild insats som innebär att totalt 4 400 personer beräknas få en anställning med lönebidrag inom kulturområdet. Satsningen riktas till personer som lämnar sjukförsäkringen efter långa perioder av sjukfrånvaro.
Se länk

/Ulf Hölke

Inga kommentarer: