fredag 2 september 2011

Entreprenad eller inte i Hällefors

Biblioteksplanen i Hällefors ska utredas ytterligare och bildningsnämnden har även beslutat att jämföra driften på entreprenad med ett bibliotek i egen regi enligt NA.


"Stefan Backius (V), ordförande i bildningsnämnden, framhåller att en hel del saknas i förslaget till ny biblioteksplan. Han vill bland annat att Grythyttans bibliotek finns med i planen, att ansvaret för skolbiblioteket blir mer tydligt och att konsthallens framtida organisering får en långsiktig lösning. Biblioteksplanen bör också återspeglas och ha en tydligare koppling till måldokumentet som gäller för hela kommunen. Digitalisering måste också tas på allvar."


Inga kommentarer: