torsdag 8 september 2011

Dags för Kompobib2020!

Därför stänger nästan alla bibliotek i Örebro län och i Västmanlands län på fredag

Fredagen den 9 september håller nästan alla folkbibliotek i länet stängt. Då samlas över 400 biblioteksanställda från Örebro län, Västmanlands län och Sörmlands län för en kickoff i ett kompetensutvecklingsprojekt Örebro.

KompoBib 2020 är ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF, den europiska socialfonden. Det sträcker sig över Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. Projektet berör nästan 500 biblioteksanställda på kommunernas folkbibliotek, sjukhusbibliotek och skolbibliotek.
Bakgrunden ligger i den förändringsprocess biblioteken befinner sig i. Biblioteken måste utvecklas och tillföras nya kunskaper och kompetenser för att svara mot de behov som samhället och biblioteksanvändarna har på dem.
Denna kickoff på Conventum i Örebro blir den första delen i en brett upplagd fortbildningsprocess för bibliotekspersonal på kommunernas folkbibliotek, sjukhusbibliotek och skolbibliotek i de tre länen.

-
Det här är att unikt tillfälle för bibliotekspersonal att mötas över kommun‐ och länsgränser. Vi vill att de ska erövra nya kunskaper och samtidigt kunna ta lärdom av varandra säger projektledaren David Jonsson.
Bland inspiratörerna denna dag finns bland andra föreläsaren och författaren Elizabeth Gummesson som är aktuell med boken Tala är guld, Erik Herngren från Kairos Future och Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg.

Inga kommentarer: