onsdag 13 juli 2011

BTJ överklagar upphandling i Örebro län

BTJ förlorade den gemensamma medieupphandlingen i Örebro län, men menar, enligt Karlskoga Kuriren att fel har begåtts vid utvärderingarna av anbuden, och att företaget därför lidit, eller kan komma att lida skada.

Inga kommentarer: