torsdag 30 juni 2011

Ny upphandling på gång av Hällefors bibliotek

I höst görs en ny upphandling av kommunens biblioteksverksamhet, enligt Nerikes Allehanda:

"Kommunens dåvarande kulturnämnd beslutade 1992 att lägga ut biblioteket på entreprenad. Hällefors bokhandel fick uppdraget från 1993 och har därefter fått förnyat förtroende. Den senaste avtalstiden går ut sista december 2011.

En utvärdering av pågående verksamhet har gjorts där man bland annat tittat på vilken verksamhet som erbjuds samt hur den upplevs. Man har tittat på kostnadseffektiviteten samt utvecklingsmöjligheterna.

Bildningsförvaltningen säger att avtalet som tecknas bör ange att kommunen har rätt att följa och inspektera verksamheten. Givetvis ska en entreprenör följa de lagar och regler som skulle ha gällt vid kommunal drift.

Från bokhandelns sida har personalen önskemål om en avtalsperiod på fem år. Det skulle skapa arbetsro och bättre planeringsmöjligheter samt trygghet för båda parter.

Det senaste avtalet har löpt under fem år, men då genom förlängning. Avtalen har skrivits på tre år."

Inga kommentarer: