tisdag 1 februari 2011

Elza Dunkels till Örebro

Elza Dunkels är lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet och kommer till Örebro Universitet 26 april för att föreläsa om vad ungdomar gör på internet.

I sin föreläsning visar Elza Dunkels hur viktigt det är att kunskaperna om unga och nätet sätts in i ett sammanhang. Om vi vill förstå räcker det inte med att iaktta på avstånd. Vi måste våga ställa frågor i klassrummet såväl som vid middagsbordet. Den bästa informationen om ungas nätanvändning får vi från ungdomarna själva.

Hon beskriver vad unga gör på nätet, resonerar kring möjliga risker och hur vi bäst hanterar dem. Hon ger också tips och råd kring hur vi kan överbrygga kunskapsavståndet mellan generationerna. Föreläsningen ifrågasätter våra föreställningar om nätet och de vanligaste fördomarna pekas ut. Samtidigt ger den redskap till ett rimligare förhållningssätt till ungas nätanvändning

Inga kommentarer: