fredag 19 mars 2010

Utökat samarbete mellan biblioteken i Karlskoga och Degerfors

Biblioteken i Degerfors och Karlskoga har haft ett mer än 20-årigt samarbete, som nu ska fördjupas, enligt NWT.

Man ska ta fram gemensamma rutiner, regler, avgifter och policy, ha gemensam medieplan när det gäller inköp av speciallitteratur, prenumerationer med mera, ha en gemensam magasins- och gallringsplan, gemensamma stängningsdagar för att kunna samrodna utbildningar, studiebesök och så vidare.
Eftersom dagens samarbete också omfattar Storfors kommun, vill man också att den kommunen omfattas av det fördjupade samarbetet.

måndag 15 mars 2010

Trådlöst i Hallsberg

Inom kort ska besökarna på Hallsbergs bibliotek kunna surfa trådlöst, enligt Nerikes Allehanda.

Två bibliotekstjänster till ÖSB

Örebro Stadsbibliotek söker två bibliotekarier med stort intresse för människor och som har en god litteraturkännedom. En befattning är placerad på biblioteket i Varberga och en på Stadsbiblioteket.
Läs platsannonsen här!

fredag 12 mars 2010

Bibliotekarie till Patientbiblioteket, USÖ

Patientbiblioteket på Universitetssjukhuset i Örebro söker ny medarbetare. Bibliotekets främsta målgrupper är patienter, anhöriga, närstående och personal inom landstinget. Du kommer att ingå i ett arbetslag med tre bibliotekarier och två assistenter. Patientbiblioteket finansieras av Universitetssjukhuset, men organisationsmässigt tillhör Patientbibliotekets personal Örebro Stadsbibliotek.

Läs platsannonsen här!

onsdag 3 mars 2010

På väg mot ett nytt uppdrag - KB:s nya roll i bibliotekssverige


"På väg mot ett nytt uppdrag" heter Kungliga Biblioteketes blogg där hela bibliotekssverige bjuds in till ett virtuellt samråd om övergripande biblioteksfrågor. Bakom bloggen står bl a avdelningen för Nationell samverkan och avdelningschef Gunilla Herdenberg. Bloggen är en följd av Kulturpropositionens uppmaning att främja samverkan.

En viktig fråga som diskuteras beträffande KB:s uppdrag är en framtida nationell samkatalog som bland annat Värmlands länsbibliotekarie Anna Christina Rutquist skrivit om. Viktiga punkter som kommer upp till diskussion är bibliotekens äganderätt till katalogposterna. Vad har vi på biblioteken ute i länet och landet för förväntningar på ett kommande samkatalog? I kommentarerna till inlägget ovan (framtida nationell samkatalog ) skrivs om bibliotek.dk som en förebild, det framkommer även önskemål om inte bara äganderätt till kataloginformationen utan också biblioteket även måste ha kontroll över den tekniska lösningen som används för lagringen och interaktionen med kataloginformationen.

tisdag 2 mars 2010

Twitter?


Biblioteksbloggen Bibliobuster har kollat lite på bibliotekens användning av Twitter. Hur kan man som bibliotek använda sig av Twitter som kommunikationsverktyg och vilken nytta kan jag som låntagare ha av Twitter?

Personligen har jag inte fattat grejen så värst överhuvudtaget, än så länge... men det kanske kommer.

Hur har ni det med twittrandet ute i länet, något bibliotek som använder det och hur?