onsdag 22 december 2010

En skön och god julhelg och ett fint nytt år!
Önskar vi er alla från Länsbiblioteken i Örebro län och Västmanland!
Peter Sylvia Christina Maria Ulf Tuija Christer och Elisabet
Ses nästa år!

tisdag 14 december 2010

10,9 mkr för kompetenshöjning till folkbiblioteken i Örebro län, Västmanlands län och Sörmlands län

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige prioriterade vid gårdagens sammanträde 33 projekt som sammanlagt fick 274 mkr i EU-stöd. Det innebär att över 7 000 anställda på 600 arbetsplatser i Östra Mellansverige har fått del av medlen.

Ett av projekten, Kompobibl, berör biblioteksanställda i Örebro län, Västmanlands län och Sörmlands län. Närmare 500 biblioteksmedarbetare kommer att erbjudas kompetensutveckling inom ramen för projektet. Det är Länsbibliotek Sörmland som och Landstinget Sörmland som är projektägare till projektet som kammade hem närmare 11 miljoner kronor.

onsdag 8 december 2010

Bibliotekarie till Örebro Stadsbibliotek, USÖ

Örebro Stadsbibliotek söker en bibliotekarietjänst med placering på Universitetssjukhusets patientbibliotek.
Mer info på Platsbanken