lördag 16 oktober 2010

Nerskäringar i Askersund drabbar social biblioteksverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden i Askersund räknade med en besparing genom en pensionsavgång vars tjänst inte skulle återbesättas. Men nån pensionsavgång finns inte så i stället försvinner socialbibliotekarietjänsten enligt Nerikes Allehanda.
Sist in och först ut, efter sju (!) års anställning är Christina Strender, som haft tjänsten som socialbibliotekarie. Christina är uppsagd och slutar sin tjänst den sista oktober.

Bibliotekschefen Annika Restadh beskriver konsekvenserna av beslutet:
  • minskade öppettider
  • all biblioteksservice till äldreboenden försvinner i
  • inläsningstjänsten försvinner
  • informationsarbetet mot pensionärsföreningarna försvinner
  • servicen till funktionshindrade försvinner
  • det blir svårare att planera personalens semester och ledigheter
  • det blir svårare att få bemanningsscheman att fungera
  • personalen kommer att känna större press och ökad arbetsbelastning

2 kommentarer:

Lotta sa...

Vad trist!
Bibliotekslagens §8 tar ju dessutom särskilt upp områden som ingår i socialbibliotekariens ansvarsuppgifter:
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.

Marianne sa...

Låter dessvärre väldigt bekant, såväl det politiska beslutet som Annikas konsekvensbeskrivning. Frågan är hur man får politkerna att förstå hur tuffa konsekvenserna faktiskt blir och hur viktigt vårt arbete är. För många, kanske särskilt äldre människor, är biblioteket ofta den enda sociala kontakten man har.