tisdag 14 september 2010

Riksdagens politiker om biblioteken

Hur ser ledamöterna i riksdagens kulturutskott på det fortsatta arbetet för en nationell bibliotekspolitik och utvärderingen av bibliotekslagen? Det och några andra frågor har samtliga partier fått svara på. På Svensk Biblioteksförenings webbplats redovisas de svar som inkommit.

Inga kommentarer: