måndag 21 juni 2010

Biblioteksassistent till Örebro Stadsbibliotek

ÖSB söker en administrativ biblioteksassistent:

"Tjänsten som administrativ assistent innebär att du är spindeln i nätet. Du arbetar i första hand med administrativa arbetsuppgifter men har även en del tjänstgöring i yttre tjänst. Du är placerad i huvudbiblioteket men arbetet handlar om stöd även till stadsdelsbiblioteken. Du arbetar med administrativa IT-verktyg och du har en språklig stilistisk förmåga. Tjänsten kräver att du kan arbeta självständigt, att du har ett språkligt sinne och kan hantera stress.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
- Schemaläggning av yttre tjänst av ca 40-50 personer med stöd av IT
- Anskaffande av ersättare externt och internt vid frånvaro
- Chefstöd gällande administrations-, personal- och ekonomifrågor såsom att föra protokoll vid möten (t ex samverkansgruppmöten) samt olika former av dokumentation och sammanställningar
- Internkommunikation, såsom produktion av veckoblad för bibliotekspersonalen och distribution av protokoll och minnesanteckningar
- Bokning av lokaler, resor och dylikt
- Fakturahantering
- Analys/uppföljning av ekonomiska rapporter
- Tjänstgöring i bibliotekets offentliga verksamhet, vilket innebär att vara schemalagd i servicepunkt samt uppsättning av böcker."