torsdag 6 maj 2010

Library Press Display på Örebro Stadsbibliotek

Örebro stadsbibliotek bjuder alla med lånekort på en ny databas: Library Press Display. Databasen innehåller fler än 1000 dagstidningar från 80 länder. Alla tidningar är en exakt kopia av den tryckta. De blir tillgängliga utgivningsdagen och sparas sedan i ett arkiv 60 dagar. Svenska dagstidningar som ingår i databasen är DN, SvD och GP.
Gå in via databassidan så kommer du åt Library Press Display hemifrån. Gratis. Det enda du behöver är ett lånekort från något av folkbiblioteken i Örebro kommun.

Inga kommentarer: