fredag 28 maj 2010

Hitta till biblioteken i Örebro kommun

På Örebro kommuns webbplats finns en smart kartfunktion. I informationsrutan kan man klicka på "Bibliotek" och få en snabb överblick över var folkbiblioteken i kommunen finns.

Inga kommentarer: