fredag 19 mars 2010

Utökat samarbete mellan biblioteken i Karlskoga och Degerfors

Biblioteken i Degerfors och Karlskoga har haft ett mer än 20-årigt samarbete, som nu ska fördjupas, enligt NWT.

Man ska ta fram gemensamma rutiner, regler, avgifter och policy, ha gemensam medieplan när det gäller inköp av speciallitteratur, prenumerationer med mera, ha en gemensam magasins- och gallringsplan, gemensamma stängningsdagar för att kunna samrodna utbildningar, studiebesök och så vidare.
Eftersom dagens samarbete också omfattar Storfors kommun, vill man också att den kommunen omfattas av det fördjupade samarbetet.

Inga kommentarer: