onsdag 3 mars 2010

På väg mot ett nytt uppdrag - KB:s nya roll i bibliotekssverige


"På väg mot ett nytt uppdrag" heter Kungliga Biblioteketes blogg där hela bibliotekssverige bjuds in till ett virtuellt samråd om övergripande biblioteksfrågor. Bakom bloggen står bl a avdelningen för Nationell samverkan och avdelningschef Gunilla Herdenberg. Bloggen är en följd av Kulturpropositionens uppmaning att främja samverkan.

En viktig fråga som diskuteras beträffande KB:s uppdrag är en framtida nationell samkatalog som bland annat Värmlands länsbibliotekarie Anna Christina Rutquist skrivit om. Viktiga punkter som kommer upp till diskussion är bibliotekens äganderätt till katalogposterna. Vad har vi på biblioteken ute i länet och landet för förväntningar på ett kommande samkatalog? I kommentarerna till inlägget ovan (framtida nationell samkatalog ) skrivs om bibliotek.dk som en förebild, det framkommer även önskemål om inte bara äganderätt till kataloginformationen utan också biblioteket även måste ha kontroll över den tekniska lösningen som används för lagringen och interaktionen med kataloginformationen.

1 kommentar:

Peter Alsbjer sa...

Filmer från första tillfället ligger på http://www.kb.se/aktuellt/video/Dialogmote-i-Malmo/