fredag 12 mars 2010

Bibliotekarie till Patientbiblioteket, USÖ

Patientbiblioteket på Universitetssjukhuset i Örebro söker ny medarbetare. Bibliotekets främsta målgrupper är patienter, anhöriga, närstående och personal inom landstinget. Du kommer att ingå i ett arbetslag med tre bibliotekarier och två assistenter. Patientbiblioteket finansieras av Universitetssjukhuset, men organisationsmässigt tillhör Patientbibliotekets personal Örebro Stadsbibliotek.

Läs platsannonsen här!

Inga kommentarer: