tisdag 23 februari 2010

Utmanare...!?


Regionbibliotek Halland och Falkenbergs bibliotek har under 2009 i projektform arbetat med att testa biblioteksdatasystemet KOHA - ett webbaserat biblioteksdatasystem, som är gratis att ladda ner och använda, och bygger på öppen programkod. Läs den välskrivna och intressanta rapporten här.

Inga kommentarer: