måndag 31 augusti 2009

Denise Ruberg och Karl-Johan Vallgren besöker Karlskoga

Karlskoga biblioteks höstprogram rullar igång den 10 september med enmannapunkbandet Monica and the explosion som ska ge en konsert och ha en låtskrivarworkshop för de unga. Sedan följer bland annat författarbesök och barnteater. Hela programmet finns här. Välkomna!

lördag 29 augusti 2009

Daisy-veckor på Karlskoga bibliotek

31 augusti-12 september arrangerar Karlskoga bibliotek informationsdagar med bland annat Daisy drop-in, talboksklubben och Daisyutställning.

onsdag 26 augusti 2009

Karolinska skolan söker gymnasiebibliotekarie

Tjänsten på Karolinska skolan i Örebro är ett vikariat under denna termin med möjlighet till förlängning.
Läs annonsen här.

fredag 14 augusti 2009

Ny lag om skolbibliotek?

Låt inte nya skollagen bli ett slag i luften skriver Niclas Lindberg,Generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening i en artikel i Västerbottens Folkblad.
Skollagsberedningen kom nyligen med ett förslag till ny skollag. Enligt förslaget ska det klart framgå att eleverna i grund- och gymnasieskolor – även friskolor och special- och särskolor – ska ha tillgång till skolbibliotek. Beredningen framhåller bibliotekens roll för att stimulera elevers intresse för läsning och litteratur och för att tillgodose behov av material för utbildningen.

Hur ser tillgången till skolbibliotek ut?
Niclas skriver att han oroas av att Skollagsberedningen tycks anse att barns tillgång till skolbibliotek är gott och att en ny bestämmelse i skollagen egentligen inte kräver några nya insatser. Sanningen är precis tvärtom menar han, och den statistik som redovisats under senaste åren visar ju också att mängder av barn och ungdomar har inte ett skolbibliotek värt namnet, de möts av låsta biblioteksdörrar eller av obemannade bibliotekslokaler!

Hur får lagen kraft?
Niclas knyter ihop sin artikel med uppmaning till vad som behövs för att lagen ska få verkan; en komplettering av skollagen är ett första steg men det räcker inte. Skolverket bör ges i uppdrag att stödja kommunerna att stärka, stimulera och utveckla skolbiblioteken. Skolinspektionen måste få ett förtydligat uppdrag att i sina inspektioner granska barn och ungas tillgång till skolbibliotek och hur kommunerna använder skolbibliotek för att stärka elevernas lärande. Skolinspektionen bör också ges i uppdrag att utarbeta kriterier som gör att bokrum, boksamlingar, låsta och obemannade lokaler inte kan fortsätta att räknas som skolbibliotek. Allt annat ger betyget icke godkänt är Niclas slutkläm!

onsdag 12 augusti 2009

Bister ekonomi för Örebro Stadsbibliotek

"Det handlar inte om ett totalstopp, men det är en kraftig begränsning av inköpen", säger ÖSB:s Agneta Larsson till Nerikes Allehanda.

Allehanda har också en omrästning på samma sida. Frågan som ställs är:
"Tycker du att biblioteken behövs?"
Så, gå in och rösta!

tisdag 4 augusti 2009

Om bibliotekens pedagogiska roll - ny bok ute !

Hur arbetar du som pedagog? När är bibliotekarien pedagog - i mötet, i samtalen eller i att organisera? Biblioteksarbete och pedagogik hör ihop för mig och det bekräftas när jag läser skriften Pedagogiskt arbete i teori och praktik- om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande. 2009.

Det är en fullmatad och mycket intressant artikelsamling som ingår i en skriftserie om biblioteksutveckling som BTJ ger ut i samarbete med Svensk biblioteksförening. Arton olika författare belyser pedagogiskt biblioteksarbete ur olika aspekter.

Artiklarna har undervisning och informationskompetens på högskolenivå som fokus, och har naturligt nog allra störst intresse för lärare och bibliotekarier i undervisningen, men jag tycker absolut att innehållet har allmänt intresse för alla på bibliotek och inom undervisning!

Begreppet att vara informationskompetent innebär förutom att kunna hitta och värdera även att ingå i ett socialt informationssammanhang med både förståelse, överblick och förmåga att kommunicera med andra som i de sociala medier vi befinner oss i ute på nätet exempelvis!

Huvudredaktörer och medförfattare i boken är Birgitta Hansson, bibliotekarie vid Örebro universitetsbibliotek och Anna Lyngfeldt som är docent i litteraturvetenskap och pedagogisk utvecklare vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Läs och begrunda!

måndag 3 augusti 2009

Aktiviteter på Karlskoga bibliotek

Sommarläsning för barn och unga
För den som är mellan 7 och 16 år kan under sommarlovet få en bok om man läser fem böcker och skriver om de man har läst. Fram till den 29 augusti pågår utmaningen.

Taggning av böcker
Karlskoga bibliotek har börjat tagga böcker. Det innebär att i hyllan på en del av böckerna hänger en tagg(etikett) med ett bokord som beskriver innehållet i berättelsen. Exempel på bokord är relationer, släkten, rolig och chick-lit. På detta sätt hoppas vi kunna vägleda våra låntagare genom bokskogen.Biblioteket twittrar

Nu finns Karlskoga bibliotek på Twitter. Här twittrar vi om sånt som inte riktigt når fram till våra låntagare. Tips på berättelser bortom topplistor och mediabrus. Karlskoga bibliotek har många medier. Bland annat 166 988 titlar vuxenböcker, 1 726 filmer och 50 TV-spel. Karlskoga bibliotek har ett brett utbud på berättelser - välkommen att besöka http://twitter.com/borrowastory och få tips!

Personalen recenserar
Sedan ett år tillbaka recenserar personalen på biblioteket böcker de har läst. De publiceras på http://www.karlskoga.se/332.html Nu finns de även väl synliga i biblioteket i en egen hylla.

Billigare bokinköp via Bokbörsen

Har ni prövat Bokbörsen?
Bokbörsen är enligt uppgift Sveriges största marknadsplats för begagnade böcker med 1,2 miljoner böcker till salu. Många av dem är aktuella titlar, men det stora flertalet är utgångna från förlagens sortiment. Och om man inte hittar det man söker så finns även en bevakningsfunktion som avviserar när boken finns tillgänglig.