torsdag 26 februari 2009

Två gratis uppslagsverk

Trenden går mot att de stora uppslagsverken släpps fria på internet.
Senaste exemplen kommer från de nordiska länderna:
Den Store Danske (dvs Gyldendals leksikon) - en sökning på "Örebro" ger 23 träffar.
Store Norske Leksikon - en sökning på "Örebro" ger 52 träffar.

USÖ söker bibliotekarie

Patientbiblioteket på Universitetssjukhuset i Örebro söker ny medarbetare. Bibliotekets främsta målgrupper är patienter, anhöriga, närstående och personal inom landstinget.
Mer info här.

fredag 20 februari 2009

Ny design!


En kanonsajt har bytt kläder!
dagensbok.com - en bokrecension varje dag

De viktigaste områdena för framtidens biblioteksforskning

Det behövs kraftfull forskning om faktorer som berör den strategiska utvecklingen av nya bibliotekstjänster, bibliotekens betydelse för lärandet samt bibliotekens förändrade roll i samhället. Det visar en studie som Bibliotekshögskolan i Borås genomfört på uppdrag av Svensk Biblioteksförening.

En forskningsgrupp har frågat ett hundratal yrkesverksamma bibliotekarier från hela landet om vilka områden som behöver utforskas ytterligare inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Rapporten "På säker grund" ger en samlad bild av hela fältets forskningsönskemål, samtidigt som den diskuterar skillnader mellan olika bibliotekssektorer och mellan behov idag och i framtiden.

De tio viktigaste bibliotek- och informationsvetenskapliga forskningsområdena:
 1. Faktorer som berör den strategiska utvecklingen av nya bibliotekstjänster, inklusive omprövning av etablerade tjänster
 2. Bibliotekens förändrade roll i samhället. Nya funktioner, nya mål, nya roller, nya tjänster
 3. Biblioteks betydelse för lärande
 4. Utveckling av bibliotekstjänster för barn och ungdomar i den digitala åldern
 5. Effekter av läsfrämjande verksamhet
 6. Utvärdering av biblioteksarbetets effektivitet och inflytande
 7. Utveckling inom vetenskaplig kommunikation och konsekvenser för biblioteken
 8. Utveckling av biblioteket som rum
 9. Nya digitala mediers roll i vetenskap och forskning
 10. Bibliotek, lärande och undervisning: att studera effekten av biblioteks- och informationsservice

onsdag 11 februari 2009

Att bygga om barnbiblioteket

Gotlands Länsbibliotek är precis klara med projektet Fokusrummet. Projektet har handlat om hur man kan göra om miljön på barnavdelningarna på biblioteken på Gotland.

Många kul exempel finns! Som t ex det här från Burgsvik:

Afternoon tea på biblioteket i Hammar

Margareta Karlsson, på Hammars biblioteksfilial i Askerund, bjuder besökarna på afernoon tea och bokprat enligt Nerikes Allehanda.

tisdag 10 februari 2009

Norrköping sjösätter Axiell Arena

Den 24 februari är det skarpt läge för Norrköpings Stadsbibliotek. Då sjösätter man Axiells version av det integrerade bibliotekssystemet Arena.

fredag 6 februari 2009

Örebro Universitet söker ny överbibliotekarie

Den nya överbibliotekarien ska leda och utveckla universitetsbiblioteket i en tid där stora förändringar kan förväntas påverka all biblioteksverksamhet. Biblioteket ska på ett effektivt sätt tillgodose utbildningens och forskningens behov och strategiskt bidra till universitetets utveckling. Processorientering kännetecknar alla stödverksamheter vid Örebro universitet.

Läs mer i platsannonsen.

torsdag 5 februari 2009

Biblioteksutveckling genom samverkan

I onsdags genomförde länsbiblioteket en konferens om biblioteksutveckling genom samverkan, med koncentration på folkbibliotekens digitala utveckling.Länsbiblioteket hade bjudit in två föredragshållare: Ann Östman, Länsbibliotek Gävleborg, för att prata dels om sökverktyget Bibliotek 24, dels om regional katalogsamverkan.
Pia Brinkfeldt, Länsbibliotek Västerbotten, som presenterade hur åtta inlandskommuner i Västerbotten samverkar kring den nya webb-platsen V8-biblioteken.
IT-gruppen på Örebro Stadsbibliotek presenterade också hur man i Örebro arbetar fram en kravspecifikation för en framtida bibliotek2.0-webb.

Sammanfattningsvis kan man konstatera

 • Samarbete tar tid. Många av de samverkansprojekt som finns och presenteras har haft en lång startsträcka. Man måste ge tid för samtal och dialog.
 • Börja med att fundera över en kommunikationsplan utifrån användarperspektiv. En del vill finnas med i bibliotekets community, men långt ifrån alla. Andra vill kanske att biblioteket ska finnas på Facebook. Ytterligare andra kanske nöjer sig med ett Nyhetsbrev eller något annat.
 • Axiell Arena eller CS Library? (Saab eller Volvo, Mac eller PC, Aftonbladet eller Expressen)
 • Vilken effekt har den snabba tekniska utvecklingen? När kommer lösningen med MinaBibliotek eller Axiell Arena att kännas ”bara så 2006”?
 • Vilken effekt har brukarnas förändrade kulturmönster? Vet vi verkligen om biblioteksanvändarna vill tagga ämnesord åt oss? De kanske vill ha något helt annat!
 • Vad händer om/när Axiell släpper bibliotekskatalogernas API:er fria, eller om man låter Book-IT/Libra bli Open Access.Eller för den delen om biblioteken vågar sig på att testa och experimentera med andra Open Access-lösningar?
 • Vilken effekt kan ett framtida Sverigebiblioteket få – dvs en nationell ingång till biblioteken i landet?

En sak är säker: när finanskrisen kommer att slå mot kommunerna så är samverkan förmodligen en av få strategier som finns för folkbiblioteken för att kunna ge service till brukarna.

Ladda ner engelska mp3 böcker

Massor med engelska klassiker finns för gratis nedladdning på oculture.com

tisdag 3 februari 2009

Lokala inläsningar 2008

Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks vänner förvaltar medel från Friherrinnan Greta Hamiltons stiftelse till förmån för blinda inom Örebro län och avsätter årligen
ett belopp till länsbibliotekets förfogande för produktion av talböcker av lokal karaktär.

2008 producerades följande titlar med hjälp av medel från stiftelsen:

 • Helena Karlsson: Boken om Hjälmaren
 • Anders Nilsson: Samtidigt i Örebro
 • Örebro 1945
 • Lennart Bäck: Skolor och skolprofiler
 • Olle Bergström: Väckelsens Örebro
 • Staffan Ekegren: Polisen kommer
 • Lisbeth Axelsson: I afton Landgrens
 • Och vart tog alla snygga killar vägen
 • Degerfors IF - hela Sveriges lag 100 år
 • Kvinnor i Örebro län
 • Tiveden
 • Från Östra Lerbäck till Närkesberg
 • Hur man lyckas i affärer
 • Östansjö 100 år
 • Fanthyttan
 • Från masugnar till mobiltelefoner

Månadens referensresurs från ILS

ILS (Infornations-och Lånescentraler i Samverkan) presenterar månadens referenstips; nu med podradioutsändning.
Det är en mycket smart tjänst! Poddsändningarna beskriver webbresurser inom olika ämnesområden och av olika slag och som är användbara i informations- och referensarbetet på biblioteken. Resurserna hämtas ur Referensbiblioteket.se, där det också finns kortare textbeskrivningar av dem.
Man kan antingen lyssna på poddsändningarna direkt här på webbplatsen eller prenumerera på dem via rss.

Just nu presenteras följande webbplatser
 • Lagrummet
 • Whichbook.net
 • Dinbyggare.se
 • Företagarguiden
 • Svensk Historisk Biografi