lördag 31 januari 2009

Politikerträffar på Degerforsbibliotek

I lördags var det premiär för politikersoffan på biblioteket i Degerfors. Först ut var Franz Maretta (S), nämndordförande för bygg- och miljönämnden enligt Karlskoga Kuriren.

torsdag 29 januari 2009

Hällefors bibliotek söker bibliotekarie

Hällefors bibliotek söker en bibliotekarie/samordnare.
Mer info på Platsbanken.

TPB och ÖSB i samverkan om teckenspråk

Talboks och punktskriftsbiblioteket (TPB) ska enligt sitt regleringsbrev förbättra den nationella spridningen av teckenspråkig litteratur, med särskilt fokus på tillgänglighet för barn och unga, i samverkan med Resursbibliotek för döva vid Örebro Stadsbibliotek.

Tv-spel i Kristinehamn

Nu är det även dags för Kristinehamns bibliotek att börja med utlån av Tv-spel. I Värmland lånar sedan tidigare bla Hammarö och Filipstad ut Tv-spel och snart ska även Karlskoga haka på den allt mer populära trenden med Tv-spel på bibliotek. Läs mer om Kristinehamns satsning här.

onsdag 28 januari 2009

Kontaktuppgifter till biblioteken i Örebro län

Nu finns en aktuell adressförteckning (pdf 454 kB) att ladda ner från Regionförbundets webbplats.

Prenumerera på nyheter från regeringen

Prenumerera på nyheter från regeringen.se.
Alla prenumerationer och nyhetsbrev är kostnadsfria. Du kan ha flera olika prenumerationer och du väljer själv hur ofta du vill få nyheterna skickade till din e-postadress. När du har anmält dig till tjänsten och fått ett lösenord, kan du logga in och redigera dina prenumerationer.

Du kan renumerera på nyheter utifrån ämnesområde, departement och statsråd.

En bortglömd databas

Raoul Wallenberg – Databas över vittnesmål och dokument är en databas innehållande sökbar information om två typer av dokument i Raoul Wallenbergärendet:
  • Alla vittnesmål rörande Raoul Wallenberg från 1944 fram till idag.
  • Alla ryska/sovjetiska dokument rörande Raoul Wallenberg erhållna från ryska/sovjetiska arkiv.

Sökning bland dokumenten och vittnesmålen kan göras med avseende på en rad olika kriterier.
Dokumenten respektive vittnesmålen finns i pdf-format.
Databasen är avsedd att tjäna som ett hjälpmedel vid vidare forskning och arkivsökning i ärendet.

Nya digitala böcker på länets bibliotek

Nu kan kommunbiblioteken i länet också erbjuda digitala kursböcker. Det är Studentlitteraturs kursböcker som nu är tillgängliga i digitalt format för utlåning.

Titlarna finns tillgängliga som e-böcker i pdf-format. Man loggar in med sitt lånekort på något av biblioteken och laddar ner e-böckerna till sin dator eller handdator. Lånetiden är 28 dagar.

e-Libs e-boksbibliotek har redan ett stort utbud av skönlitteratur och facklitteratur av populärvetenskapligt slag

Kurslitteratur i e-boksformat har länge varit efterfrågat, både av bibliotek och låntagare, så det här är verkligen en god nyhet.

Läs mer om eLib och hela utbudet på webbplatsen http://www.elib.se/

Bokmässans vänner träffas

Bokmässans Vänner Örebro håller årsmöte onsdag 4 februari kl 19 i Hjalmar Bergman-salen, Stadsbiblioteket i Örebro
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar presenterar Göran Henrikson, Arkivcentrum, boken Brukspatroner, gästgivare och andra kvinnor.
Dessutom presenterar Erland Bohlin Gluntarna och sjunger tillsammans med Sigvard Fredriksson och Sture Sjönnemo

Alla är välkomna, medlemmar och andra som är intresserade och kanske vill bli medlemmar!

tisdag 27 januari 2009

ÖSB söker bibliotekarie

Örebro Stadsbibliotek söker en bibliotekarie med placering i Mikaels bibliotek, beläget i Baronbackarnas centrum.
Biblioteket ligger i Skådespelet, ett aktivitetshus som även inrymmer café, förenings- ochutbildningsverksamhet.
Baronbackarna är ett mångkulturellt område med många barn och vuxna av utländsk bakgrund. Biblioteket ingår i ett nätverk av kommunala och civila lokala aktörer för utvecklingav området. Arbetssättet i Örebro Stadsbibliotek är delvis processinriktat.
Mer info om jobbet finns på Platsbanken

Omarbetade tumregler för skolbibliotek

Skolbibliotek Öst har gjort ett försök att ställa samman "tumregler" för beräkning av resurser för skolbibliotek på grundskolan och gymnasiet. Den första versionen kom redan 2002, men nu har Matz Flodin och Sara Lindwall bearbetat tumreglerna. Se här.

måndag 26 januari 2009

Topplistor på länets bibliotek?

Nedan kan man läsa om att deckare lånas ut mest i Nora. Hur ser det ut i övriga kommuner på biblioteken? Vad är det för tio-i-topp-böcker som lånas mest? Skiljer det sig mycket åt i olika kommuner? Skriv in ditt biblioteks topplista i en kommentar på det här inlägget!

lördag 24 januari 2009

Nerskärningar hotar biblioteket i årets kulturkommun

Enligt Karlskoga Kuriren hotas kulturen i Karlskoga av minskad budget. Generellt ligger ett besparingskrav på 3,5 procent på alla verksamhetsområden och det går, enligt Kuriren, inte att pruta på. Utöver det handlar det även om punktinsatser för att få ner kostnaderna.

Bland de åtgärder som bör övervägas finns

  • Minskat bidrag till folkbildningen.
  • Färre databaser på biblioteket.
  • Nedläggning av hela den sociala biblioteksverksamheten exklusive ”Boken kommer”.
  • Minskat medieinköp på biblioteket.

torsdag 22 januari 2009

Låna årets tidskrifter på stadsbiblioteket i Örebro

Snart kan du börja låna hem årets tidskrifter från Stadsbiblioteket. Det senaste numret av en tidskrift är alltid undantagen och ska finnas på plats i biblioteket, men de andra kan du låna. Ännu har det inte kommit så många nummer av tidskrifterna för år 2009, men snart kan du välja bland flera hundra nya som du kan låna hem.

Om en tidskrift är utlånad när du söker den, kan du reservera den.
Det gör du enkelt i vår bokkatalog på nätet. Lånetiden är 14 dagar för årets tidskrifter. Äldre tidskrifter från tidigare år kan du låna 28 dagar.

Lista över vilka tidskrifter som finns på stadsbiblioteket.

Marianne Redman, bibliotekarie Örebro stadsbibliotek

onsdag 21 januari 2009

Arvet efter Maria Lang?

Det lånas mest ut deckare i Nora enligt Nerikes Allehanda.
Annars är det fr a ljudböckerna som ökar mest.

Svensk Biblioteksförening om biblioteken kompetensutveckling

Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för ledning, profession och organisation har tittat närmare på bibliotekens kompetensutveckling. I rapporten kommer man bl a fram till att:

"Enligt utvecklingsrådet är utbildningarna väl i fas med verksamheternas uttalade utbildningsbehov och även övriga aktörer har på ett tillfredställande sätt kunnat tillgodose behoven. Däremot har utvecklingsrådet identifierat biblioteksverksamheternas oförmåga att formulera vilka behov som finns ute i verksamheterna."

tisdag 20 januari 2009

Fiket på bibblan räcker

Café o Le, vid Kumla bibliotek drivs av gymnasieungdomar och planerar att utöka sin verksamhet med mera musik och ett antal datorer för fritt nyttjande.
Detta anges som en av orsakerna till varför det inte finns några planer på att öppna fler ungdomscaféer i Kumla enligt Nerikes Allehanda.

måndag 19 januari 2009

Kulturutredningen släpps 12 februari

Den 12 februari släpper Kulturdepartementet kulturutredningen! Det kommer inte att handla om pengar utan om omorganisation, så mycket kan man läsa ut av kommittédirektiven (2007:99).

Uppdraget innebär bland annt att man ska ge mer regionalt och lokalt inflytande. Kulturen ska finnas med i strategiska dokument, och det ska klargöras var ansvaret ligger mellen statliga och regionala organisationer. Detta är något att tänka på då man i Örebroregionen både sitter med att utforma en regional kulturstrategi och en regional utvecklingsstrategi, RUS.
Kajsa Althén i Svenska Dagbladet har reflekterat över det som sluppit ut genom dörrarna:
Hon skriver att kulturutredningen troligen kommer att föreslå att statliga biblioteksmyndigheter slås samman till en gemensam. Delar av Riksarkivet, Kungliga Biblioteket och den del av Kulturrådet som ansvarar för biblioteksfrågor kommer att förslås att bilda en samlad myndighet. Detta kommenterar Peter Alsbjer i sin blogg.

I dagarna har Kulturrådet och Region Skåne skrivit ett avtal om fördelning av kulturanslag där regionen får större ansvar än tidigare. Detta förebådar också det man kommer att föreslå i Kulturutredningen. Konstnärer får högre ersättning har Sydsvenskan som rubrik på sin artikel! Om det blir effekten av kulturutredningens förslag står i stjärnorna!

Vill du följa vad som skrivs om kulturutredningen kan du prenumerera på rssflödet från Agent 25

fredag 16 januari 2009

Information Lekeberg

Är det ett medborgarkontor? Är det ett informationskontor? Benämningen kanske inte är det viktigaste, nu är ialla fall Information Lekeberg invigt. Artikel i NA.

Information Lekeberg ligger i kommunhuset och i direkt anslutning till biblioteket.

Om den mångspråkiga litteraturförsörjningen

Igår arrangeradeSveriges Länsbibliotekarier och Internationella Biblioteket ett seminarium om folkbibliotekens mångspråkiga litteraturförsörjingen. Det vill säga hanteringen av medier på andra språk än svenska.

Bakgrunden till seminariet var en insikt att strukturerna inom den mångspråkiga litteraturförsörjningen behöver ses över. Inköpskällorna har också förändrats, till exempel har BTJ:s utbud av mångspråkig litteratur minskat de senaste åren samtidigt har Internationella Bibliotekets webb utvecklats och erbjuder alternativa inköpskanaler.
Hur kan vi samverka nationellt för att höja kvaliteten för användarna lokalt och förbättra stödet i den mångspråkiga litteraturförsörjningen?


Det seminariet kom fram till var att det behövs en ökad och aktuell kunskap över hur situationen är ute i kommunerna när det gäller den mångspråkiga litteraturförsörjningen. En gemensam nationell katalog där litteraturen kan göras sökbar efterlystes av många. Likaså ett aktivt nationellt nätverk av bibliotekspersonal som kunde arbeta som bollplank och stöd.

Seminariet kom överens om behovet av en nationell konferens om mångspråkig litteraturförmedling och en arbetsgrupp för det utsågs.

Några minnesvärda citat:
Larry Lempert, IB: "Biblioteken bör i alla fall ha ett grundbestånd av barnböcker på de tio största språken i kommunen"

Cay Corneliusson, Kulturrådet: "Använd inköpsstödet från kulturrådet för att bygga upp grundbestånden."

I Örebro län finns en modell där Länsbiblioteket köper tjänster kring den kompletterande medieförsörjningen av Örebro Stadsbibliotek. I det avtal som finns preciseras vilka språk som just nu är särskilt viktiga att bygga bestånd på. Överenskommeslen bygger på den fansvarsfördelning som Internationella Biblioteket förselagit men som speciellt viktiga språk har bosniska, serbiska, kroatiska, ryska och thailändska framhållits.

fredag 9 januari 2009

Möten med författare i Örebro

Örebro kommuns och Örebro Universitets serie med författarmöten fortsätter under våren:


Torbjörn Flykt
Måndag 26 januari kl. 18.30
Aulan, Universitetsbiblioteket


Theodor Kallifatides
Tisdag 24 februari kl. 18.30
Caféscenen, Örebro stadsbibliotek


Majgull Axelsson
Måndag 23 mars kl. 18.30
Aulan, Universitetsbiblioteket

Mian Lodalen
Tisdag 21 april kl. 18.30
Caféscenen, Örebro stadsbibliotek