tisdag 22 december 2009

Testa Kringla!

I Riksantikvarieämbetets sökmotor Kringla kan du söka samtidigt i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier.
Sökmotorn kommer att vara oumbärlig för hembygdsintresserade och släktforskare.

Sök t ex på Ramsberg, Vivalla eller Alfred Nobel!