måndag 5 oktober 2009

Ett steg till - slutrapport från Tvinningprojektet

Karlskoga och Kumla bibliotek har deltagit i Tvinningprojektet och många fler av er kan hitta användbara metoder och idéer i boken Ett steg till - en metodbok för kunskapsutveckling på bibliotek. Det är slutrapporten från projektet som blir en bok.

Tvinning är att jämföra sin verksamhet med ett annat eller andra bibliotek i syfte att hitta sätt att förändra och utveckla. Om du anmäler dig till konferensen i Västerås den 20 oktober får du ett exemplar av boken. Du får också delta på en spännande dag med intressanta föreläsare, helt utan kostnad. Du betalar själv resan till och från Västerås

Inga kommentarer: