onsdag 23 september 2009

Tid för Kultur - kan det bli konsekvensen av Regeringens kulturproposition?

Läs Tid för kultur - regeringens kulturpolitiska proposition samt kulturbudget
Kungl. biblioteket bör ges ett särskilt uppdrag när det gäller att svara för nationell överblick, främja samverkan och driva på utvecklingen inom biblioteksväsendet samt att, i samråd med länsbiblioteken, kontinuerligt följa bibliotekens arbete. Uppdraget omfattar dock inte forsknings- och högskolebiblioteken. Kungl. biblioteket får i uppdrag av Regeringen att ta fram en plan för hur detta praktiskt ska genomföras. Jag läser att samverkan och utveckling är nyckelord!

Utöver biblioteksområdet är litteratur och tidskriftsstödet intressanta för biblioteken. Det ska omfördelas och stödet till barn och ungdomslitteratur ska delvis omvandlas till stöd för läsfrämjande åtgärder. Distributionsstödet "Bokstödet" blir kvar, men prenumerationsstödet till biblioteken kommer att omsättas till läsfrämjande stöd istället.

Skolbiblioteken nämns som eftersatta men man lämnar över uppdraget till utbildningsdepartementet och hänvisar till Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet Ds 2009:25

Läs också Svensk Biblioteksförenings pressmeddelande! Niclas Lindberg är glad säger han men ger också många förslag på hur Biblioteksföreningen vill att KB:s uppdrag ska utformas!

Inga kommentarer: