torsdag 10 september 2009

Granska 300 regionala och lokala biblioteksrapporter!

Läs om din kommun och vårt län! Ungefär hälften av länets kommuner hamnar över genomsnitt och hälften under i jämförelse med övriga landet! Svensk Biblioteksförening publicerar idag för fjärde året i rad över 300 lokala och regionala rapporter över folkbibliotekens verksamhet.

Rapporterna baseras på 2008 års statistik från Kulturrådet. Här kan man jämföra både mot övriga kommuner i länet, och mot kommuner i sin egen storleksklass! Det här året tar man även upp skolbiblioteksstatistiken. Läs mer på Svensk Biblioteksförenings webbplats!

Inga kommentarer: